Fakulteternas institutioner

Spara favorit 28 feb februari 2019

Våra institutioner

teamwork

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Institutionen för data- och systemvetenskap har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: datavetenskap, datateknik och informatik.

Industridesign

Institutionen för design (DES)

På Institutionen för design finns Mittuniversitetets alla konstnärliga ämnen samlade: fotografi, grafisk design, industridesign och grafisk teknik.

Grupp med studenter

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund.

 Hållbar utveckling

Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)

Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom institutionens ämnen: ekoteknik, miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik.

 Teknik

Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)

Institutionen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Institutionens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate).

Studenter på Campus Östersund

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Vi har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall.

Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Studenter Campus Sundsvall

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och undervisning inom ämnena: arkiv- och informationsvetenskap, datateknik, informatik, elektroteknik, data- och systemvetenskap samt industriell organisation och ekonomi.

  FSCN

Institutionen för kemiteknik (CHE)

Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.

Studenter Östersund

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) har sin verksamhet på Campus Östersund. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom matematik, maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling.

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD) som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund bedriver utbildning och forskning inom dessa områden.

 Media kommunikation

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och erbjuder tre grundutbildningsprogram och ett projektbaserat masterprogram inom ämnena: medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik. Inom institutionen finns forskningscentret DEMICOM. 

Laboration

Institutionen för naturvetenskap (NAT)

Institutionen för naturvetenskap (NAT) har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Institutionen för omvårdnad (OMV)

Institutionen för omvårdnad finns på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inbegriper utbildning och forskning inom området omvårdnad.

Studiesituation i P-huset

Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Institutionen bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund.

 Utbilldningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

På Institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs flera lärarutbildningsprogram. Här finns också det Beteendevetenskapliga programmet, magister- och masterprogram inom huvudområdet pedagogik. UTV ger också fristående kurser inom ämnen som pedagogik, bild och samhällskunskap.